Seminarium för ett fossilfritt Östergötland

Arrangör Energikontoret Östra Götaland
Tid 2018-11-22 19:0019:00
Plats Cleantech Park, Linköping, Linköping
Seminarium för ett fossilfritt Östergötland
 

Koldioxidutsläppen i Sverige från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen sätter företag och organisationer som antar Fossilfritt Sveriges utmaning målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 

 

Nu kraftsamlar alla kommuner och Region Östergötland och antar Fossilfritt Sveriges Transportutmaning samt utmanar alla andra regioner och län i Sverige att gör detsamma.  

 

Under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige diskuteras hinder och möjligheterna för att sänka koldioxidutsläppen ihop med

offentliga organisationer, representanter för transportsektorn och drivmedelsleverantörer. 

 

Seminariet anordnas av projektet Östgötautmaningen –Fossilfria och energieffektiva transporter i offentlig sektor,  som drivs av Energikontoret Östra Götaland.