Hur kan digitalisering hjälpa växande svenska städer ta ledartröjan i att bli klimatneutrala?

Arrangör Viable Cities
Tid 2018-07-02 16:002019-09-02 16:00
Plats Teaterskeppet, Lilla Matsalen, Visby

Eventet stängt för nya bokningar

Hur kan digitalisering ställa om våra växande städer till att bli klimatneutrala? Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå vill bana väg för innovationer som kan bidra till snabb och effektiv omställning till att bli resurseffektiva och klimatsmarta. Hur kan städerna bli internationellt ledande?

Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar nya möjligheter. I växande svenska städer ökar kraven på miljö- och klimatomställning. Det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities samlar cirka 45 aktörer inom näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlighet för att använda digitaliseringen för att ställa om till att bli resurseffektiva och klimatsmarta. Medlemmarna Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå vill bana väg för innovationer för snabb och effektiv omställning. Ta del av städernas ambitioner och insatser idag och imorgon för att med hjälp av digitalisering ställa om. Vilka är de mest angelägna innovationsinsatserna för verklig effekt för omställning till hållbara städer? På vilket sätt kan digitalisering göra det möjligt att snabba på omställningen? Begränsat antal platser. Stanna gärna efteråt för mingel.