Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet

Arrangör Nätverket Jämställda Löner och Arena Idé
Tid 2018-05-25 09:0012:00
Plats TCO, Linnégatan 14, Stockholm
Nya möjligheter till samverkan i arbetslivet
 

Den 1 januari 2017 genomfördes omfattande förändringar av diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Kravet på samverkan har därmed skärpts. I fokus för seminariet står samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer i syfte att uppnå jämställda löner.

 9.00 – 9.55  Samverkan, en introduktion till temat
Professor Örjan Edström från Umeå universitet diskuterar begreppet samverkan i diskrimineringslagens aktiva åtgärder i jämförelse med regleringar om medbestämmande och arbetsmiljö.
Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

9.55-10.40  Erfarenheter på förbundsnivå 1
Ett mångårigt samarbete mellan Bankernas arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet om aktiva åtgärder BAO/Finansförbundet. Med Ulrika Boëthius (ordförande i Finansförbundet) och Gunilla Grenö (VD i BAO).
Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

10.40-10.55  Fika

10.55-11.25 Erfarenhet på förbundsnivå 2
Om samspelet mellan lagens diskrimineringsbestämmelser och aktiva åtgärder. Fackförbundet Visions slutsatser efter lönediskrimineringsmålet AD 2013 nr 64 om Gryning vård AB samt 5 min reflexion i smågrupper. Med Åsa Tillberg (Förbundsjurist Vision)
Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

11.25.11.55 Exempel från en arbetsplats
Uppsala kommun har skapat diskrimineringsombud på arbetsplatsen. Vilken funktion har dessa i samband med lönekartläggningar? Uppsala kommuns förhandlingschef, Anna Lind, berättar om vad som tidigare inte fungerat och vad hoppas att uppnå.
Tid för frågor och reflektion i smågrupper.

11.55-12.00 Avslutning
Moderator Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, sammanfattar seminariet.

På Nätverket Jämställda Löners webbplats, www.njl.nu hittar du statistik, aktuella artiklar, rapporter, forskning och rättspraxis kring kvinnors och mäns löner och arbetsvillkor.