Distriktsstämma Södra Skåne Scoutdistrikt våren 2018

Arrangör Södra Skåne Scoutdistrikt
Tid 2018-04-17 18:00
Plats Skurups Folketspark, other
Anmälan distriktsstämman
 

Södra Skånes Scoutdistrikts distriktsstämma 2018

 

Härmed kallas till distriktsstämma enligt Södra Skånes scoutdistrikt stadgar § 5,
antagna på DST 2013-10-13.
Tisdagen den 17 april 2018 , Skurups Folkets Park.


Preliminärt Program
18 00 - 18 45  Delegatanmälan med kaffe och te
19 00 -  Stadgeenliga förhandlingar

 
Dagordning och handlingar till årets distriktsstämma kommer att vara
kårordförande tillhanda under vecka13, samt läggas ut på hemsidan.