23 - Personlig utveckling med personlighetstesterna som utvecklar dig eller dina karaktärer

Arrangör Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)
Plats Digital utbildning via egen dator: Via studieplattform som du får egen inlogg...
Personlighetstesterna som utvecklar dig eller dina karaktärer
2500 kr
Handpeng, resten faktureras
250 kr

Personlig Utveckling med
personlighetstesterna som utvecklar dig eller dina karaktärer

Med hjälp av över 30 olika personlighetstester

och ett antal spännande frågor,
 
utvecklar du dig själv eller

dina karaktärer

- om du skriver.

Du får ovärderlig personlig utveckling

såväl som underlag ifall du skriver.

Själva kursen:
Under 12 veckor får du tillgång till en studieplattform.
Du får minst 5 övningar var 14e dag med filmer som berättar för dig hur du steg-för-steg ska göra för att utveckla dig själv och dina karaktärer. Totalt 6 avsnitt i kursen. 

Anmäl dig, så får du tillgång till verktygen, mallarna, frågorna, testerna och mental träning som säkrar utvecklingen.


Välkommen!

Monica Ivesköld


Plats

Digital utbildning via egen dator: Via studieplattform som du får egen inloggning till