ALL DIGITAL Week 2018

Organisation digidelnätverket
Get Online Week 2018-03-19 00:002019-05-19 00:00
ALL DIGITAL Week 2018
 

Den 19-25 mars 2018 arrangeras ALL DIGITAL Week, som är det nya namnet på Get Online Week. Det är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet.  

För ALL DIGITAL Week 2018 aviseras två breda internationella tema som stämmer väl överens med arbetet i Digidelnätverket: 
  • Bygg förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap (inklusive att vara medveten om och bekämpa falska nyheter, hatiska budskap och missbruk av sociala medier. 
  • Utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi. 
Det är breda teman som öppnar för medverkan och insatser från såväl organisationer som myndigheter. 

Tidigare år


Europeisk kampanj

Till skillnad från eMedborgarveckan, som är vår egen nationella kampanjvecka, är ALL DIGITAL Week en kampanj som sker samtidigt över hela Europa.  

En rapport från Sverige 

Digidelnätverket summerar alla initiativ i Sverige och skriver en rapport till ALL DIGITAL som driver veckan med stöd av Europakommissionen. Alla som anmäler sitt event här kommer att omnämnas i rapporten. 

Kampanjmaterial 

Aktuell information, logga och annat material kommer som vanligt att finnas att ladda ned här på sajten. Just nu finns bara internationella officiella loggor. Ett kampanjmaterial för Sverige kommer inom kort. Kampanjmaterialet kommer finnas tillgängligt på digidel.se för nedladdning och utskrift. Vi meddelar när material finns tillgängligt. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!  


Sista anmälningsdag är den 23 mars. 


För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss! 

Projektledare för ALL DIGITAL Week 2018 (i Sverige): 
Terese Raymond, e-post: hej@digidel.se