Seminarium 22/1: Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Arrangör Föreningen för Utvecklingsfrågor
Tid 2018-01-22 18:0019:30
Plats FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A (gårdshuset), Stockholm
Seminarium 22/1: Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania
 

Alla länder – rika som fattiga – strävar efter att finna nya effektiva sätt att hantera sina växande hälsosektorer. Privatisering av hälso- och sjukvård är en global trend sedan flera decennier tillbaka. Men går det att privatisera utan vinstdrivande företag?


När privatiseringstrenden fick genomslag i Tanzania fanns ingen privat vinstdrivande sektor som kunde ta över hälso- och sjukvården. Istället klev kyrkoorganisationerna in som direkta privata partners till staten, eftersom de sedan tidigare levererat sjukvårdstjänster. Biståndsgivarna, i sin tur, ger medel till staten som för dessa vidare till de kristna sjukhusen på landsbygden. 


Vad innebär detta offentlig-privata partnerskap för kyrkorna och deras självständighet? Och vad får det för konsekvenser för hälsosektorn och rätten till sjukvård i Tanzania?


FUF och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium med Josephine Sundqvist, forskare och Svenska kyrkans regionala representant i östra Afrika. I sin nyligen publicerade doktorsavhandling fokuserar Josephine på hälsosektorn, offentlig-privat samverkan och privata hälsofonder i Tanzania. Josephines forskning kommer också publiceras i EBA:s rapportserie, Development Dissertation Brief. 


Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Eva Ekelund (Svenska kyrkans internationella arbete). 


Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!