Årsstämma i XBRL Sweden 22 februari 2018 samt medlemsaktivitet!

Arrangör XBRL Sweden
Tid 2018-02-22 13:00
Plats EY lokaler, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm
Årsstämma i XBRL Sweden 22 februari 2018 samt medlemsaktivitet!
 

Välkommen till årsstämma 22 februari 2018 med utökad medlemsaktivitet!

Vår årsstämma går av stapeln den 22 februari 2018 kl.13.00 - ca. kl.18.30 i EY lokaler, Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm. Nytt för i år är att vi utökar programmet kring denna. (Stadgeenlig kallelse med dokumentation kommer skickas ut till medlemmarna senare) 

Med XBRL som svensk standard för elektronisk finansiell rapportering och ökat fokus på SBR, Standard Business Reporting har nyfikenheten på hur man gjort i Danmark ökat. Vi har därför på begäran utökat tiden vid vår årsstämma med ett danskt SBR-tema.

Medverkar gör Niels-Peter Rønmos från Erhvervsstyrelsen. Vi kommer också ha representation från danska programvaru- respektive redovisningsbranschen för utbyte av erfarenheter från ingivning av elektroniska årsredovisningar. Det kommer vara öppet för frågor och diskussioner.

  • Vi startar den danska SBR-delen kl.13.00 och avslutar kl.15.00 med kaffe. 
  • Den formella delen med årsstämman startar 15.30 och vi beräknar vara klara till 17.00
  • Avslutande mingel mellan 17.00 och 18.30 med något gott att äta och dricka.

Tacksam för anmälan om deltagande senast den 12 februari inkl. uppgift om vilka delar ni avser delta vid, inkl efterföljande mingel.

Frågor om årsstämman och medlemsaktiviteten kan ställas via info@xbrl.se

Med vänlig hälsning

Björn Rydberg

Ordförande XBRL Sweden

www.xbrl.se