Arbetsgrupp Badrum till fastpris

Arrangör SABO
Tid 2018-01-22 13:0015:00
Plats SABO, Drottninggatan 29, Stockholm
Deltar på plats
 
Deltar på distans
 


Syftet med projektet är att ta skapa en fastprismodell för upphandling av badrum.


Målsättningen är att åstadkomma:

- Enklare hantering för beställaren vid genomförandet än om olika ramavtalsentreprenörer används.

- Att totalentreprenören har bättre kontroll över hela renoveringsflödet när man får totalansvaret.

- En bättre kontroll över totalkostnaden för beställaren.

- Att både beställare och entreprenör föredrar fast pris-modellen.

- Minskade kostnader för våtrumsrenovering.


Arbetsgruppen skapas för att forma förfrågningsunderlag och upphandling av Badrum till fast pris.