Nyanländas röster – Konferens om Invandrarindex 2017

Arrangör Arena Idé och Invandrarindex
Tid 2018-01-26 09:3016:00
Plats Tillkommer, Stockholm
Invandrarindex | Presentation och workshop
 


Nyanländas röster – Konferens om Invandrarindex 2017

Invandrarindex är en unik undersökning om hur nyanlända upplever sin situation i Sverige. Nyanlända i ett slumpmässigt urval av trettio svenska kommuner har deltagit i undersökningen. De har fått svara på frågor om hur de upplever Sverige och integrationen i en internetbaserade enkätundersökning på sex olika språk som har gjorts i samband med SFI-lektioner samt under gymnasielektioner. För andra året i rad är undersökningen rikstäckande.

Rapporten ger unik och angelägen kunskap om hur nyanlända upplever mottagande och integration i Sveriges kommuner.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med mottagning och integration av flyktingar och nyanlända i Sveriges kommuner, i civilsamhället och på centrala myndigheter.

Fredag 26 januari 2018 bjuder Arena Idé tillsammans med Invandrarindex in till en heldagskonferens där vi gemensamt diskuterar rapporten för 2017 och de problem och möjligheter som den visar.

Konferensen kostar 950 kronor, då ingår frukost, lunch, fika och material. Betalning sker via faktura, ange uppgifter i anmälningsformuläret.