Webbinarie - Att förebygga och lindra följdsjukdomar till cancerbehandling

Arrangör Nätverket mot gynekologisk cancer
Tid 2017-12-04 18:3019:15
webbinarie
 

Vi ska få lära oss vad drabbade kan göra för att minimera risken för att få följdsjukdomar av cancerbehandlingen och hur vi ska agera om de ändå kommer

Vår föreläsare är Gunnar Steineck , Professor ,Head, Division of Clinical Cancer Epidemiology
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg
Gunnar är också med i styrgruppen för hemsidan www.eftercancern.se

Som vanligt på våra webbinarier är det 30 minuters föreläsning och 15 minuters frågestund
Måndag 4/12 18.30-19.15

Webbinariet är som vanligt kostnadsfritt
100 deltagare kan vara med och blir det övertecknat är det förtur för medlemmar i Nätverket mot gynekologisk cancer