Civos - Förmöte till PGF #5 2017 den 15 november

Tid 2017-11-15 10:00
Plats Unionen, Olof Palmes gata 17, 111 22 Stockholm, Stockholm
Förmöte PGF 15/11
 

Civos - Civilsamhällets organisationer bjuder in till ett öppet förmöte inför Partsgemensamt Forum #5 2017.


Mötet har temat Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet. Läs kallelse och underlag inför mötet via https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/


<-- Anmälan via knappen "Boka"

Partsgemensamt forum (PFG) är en mötesplats där civilsamhällets företrädare möter Regeringen/Regeringskansliet, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att diskutera förutsättningarna för det svenska civilsamhället.

Förmötet är öppet för både organisationer med egna ordinarie platser i PGF samt för de som önskar ta del i samtalet enligt temat ovan.

Detta händer på förmötet
Syftet med detta förmöte är att fler organisationer än de som har en ordinarie plats i PGF ska få möjlighet att ge input och bidra i arbetet för ett stärkt och självständigt civilsamhälle. Inför varje möte har en arbetsgrupp förberett ett underlag som kommer att diskuteras.

Tema för samtalet
Onsdagen den 15 november 2017, kl 10.00 är du därför välkommen för att bidra med dina eller din organisations tankar och synpunkter kring Civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet

Mer information om PGF finns via länken: http://www.mucf.se/partsgemensamt-forum-dialog&nbsp;

Plats och tid
Förmötet startar kl 10.00 och avslutas kl 12.00. För de organisationer som deltar på eftermiddagen i forumet finns det tid för lunch innan mötet börjar. Under förmötet bjuder Civos på fika.

Mötet äger rum på hos Unionen, på Olof Palmes gata 17, 111 22 Stockholm


Anmälan för fika
För att kunna beräkna antalet "fika" och dryck får du gärna anmäla dig/er senast fredagen den 10 november.

Underlag / Mer information
Förberedelsematerial från arbetsgruppen inför PGF kan läsas på https://civos.se/kategori/partsgemensamt-forum/

Varmt välkommen önskar vi alla från CIVOS - Civilsamhällets organisationer i samverkan!

Med vänliga hälsningar,

Hans Paulson
Ledamot, Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan