Seminarium om Rätten till rättvisa

Arrangör Arena Idé
Tid 2017-10-18 17:00
Plats Pufendordsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3c, Lund
Seminarium om Rätten till rättvisa
 

Vad händer när besluten om våra rättigheter tas genom juridiken istället för genom politiken? När politiken förrättsligats och juridiken politiserats: vem ges i en sådan tid möjligheten att kräva sina rättigheter och vem ställs försvarslös utanför?

Utifrån antologin ”Rätten till rättvisa – om utsatta människors rättigheter och tillgång till rättvisa” (Premiss förlag 2017) bjuder Arena Idé i samarbete med Fronesis och Vänsterjuristerna i Lund in till ett samtal med utgångspunkt i Leila Brännströms kapitel ”Juridik som politik och om behovet av kritik”. Brännström ställer sig frågan vad som händer när EU-rätten gör att marknadsrättigheter och mänskliga rättigheter ställs över nationella politiska instanser och vad det får för effekter när rättigheter blir det främsta vapnet i den politiska kampen. Hur förändras då juridikens roll? 

Medverkande
Niklas Selberg,
 jur. dr i arbetsrätt vid juridiska institutionen Lunds Universitet
Mirjam Katzin, doktorand vid juridiska institutionen Lunds Universitet  
Modererar gör Alina Anderberg från Vänsterjuristerna Lund  

Tid och plats
Tid: Onsdag 18 oktober 17.00 - 18.30
Plats: Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3C, Lund   

Samtalet är gratis och boken kommer att finnas till försäljning efteråt.