Seminarium 27/9: Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren

Arrangör Föreningen för Utvecklingsfrågor
Tid 2017-09-27 08:3009:30
Plats Utrikesdepartementets pressrum, Fredsgatan 6, Stockholm
Seminarium 27/9: Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren
 

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”, sade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, när regeringen antog det nya policyramverket för biståndet i december 2016. Sedan dess har det beslutats om nya strategier för bland annat hållbar fred och det humanitära biståndet, och regeringen har redan meddelat att man ökar insatserna för klimat, miljö och hav med cirka 750 miljoner kronor i 2018 års biståndsbudget.


FUF bjuder in till ett seminarium med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, där biståndsbudgeten för 2018 och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras.


Vad har förändrats i och med det nya ramverket och de nya strategierna för svenskt bistånd? Vilka är de prioriterade områdena för biståndet framöver? Hur har Sveriges arbete med Agenda 2030 integrerats i svensk utvecklingspolitik?


Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth och Anna Sjöberg Tibblin från FUF.


OBS! Medtag legitimation med foto.


Vi bjuder på fika från kl. 08:10.

Varmt välkommen!