Lösningsfokus HT 24

Arrangör Västerås stad
Tid 2024-08-01 19:002024-12-31 19:00
Grundutbildning eftermiddag
 
Målraket
 
Stöd och support
 

Grundutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt

Målgrupp: All verksam personal på skolor
Datum och tid: Nästa start HT 24
Plats: Bäckbyhuset

Anmälan HT24

Innehåll

Välkommen till 5 träffar där vi tittar på vad det innebär att jobba lösningsfokuserat och hur det coachande samtalet kan vara till nytta i utvecklings- och förändringsprocesser. Du kommer att få grundläggande kunskaper i arbetssättet och även få ta del av exempel där man använt sig av förhållningssättet i olika delar av verksamheten. Efter avslutad utbildning får du möjligheten att delta i någon av de fördjupningar som erbjuds.

Övergripande innehåll

Grundläggande kunskaper i Lösningsfokuserat arbetssätt/förhållningssätt
Konkreta samtalsverktyg och frågebatterier
Samtalstekniker
Skillnaden mellan problemfokus och lösningsfokus
Self-Determination Theory (SDT)
Enkla och komplexa problem/utmaningar
Systemteori
Resursinriktad feedback

Tillfälle

Innehåll

1

Grunder i Lösningsfokus (Historik & förhållningsätt)

2

Uppföljande samtal + samtalsteknik

3

Systemteori

4

Resursinriktad feedback

5

Repetition & Diplomering

 

Utbildningens syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskaper i Lösningsfokuserat arbetssätt/förhållningssätt samt konkreta samtalsverktyg och frågematriser som kan användas i arbetet på enheten med elever och kollegor.

Bakgrund

Lösningsfokuserat arbetssätt/förhållningsätt utgörs av ett processinriktat samtalsverktyg där användaren strävar efter att formulera frågor som i högre utsträckning aktiverar mottagarens egna lösningar och idéer omkring problem, utmaningar och mål.

Förhoppningen är att mottagaren upplever ökat inflytande och delaktighet i frågor som är relevanta för mottagaren och utvecklar den egna förmågan att formulera mål samt vilka steg som är lämpliga för att ta sig dit.

"Sambandet mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande i lärande och arbetet i skolan är av stor betydelse för goda kunskapsresultat och välmående”

”Delaktighet och inflytande ska förstås som en kontinuerlig process där både formellt beslutsfattande likväl som delaktighet i själva undervisningen ryms utan att för den skull läraren lämnar över ansvaret för undervisningen på eleverna".

Källor: Delaktighet och lärande, 2015, Skolverket. Läroplanen 2:3 Elevens delaktighet och inflytande


Målraket

Målgrupp: MålRaket riktar sig främst till dig som är klasslärare eller på annat sätt är ansvarig för en grupp i år f-6
Datum och tid: Meddelas senare
Plats: Bäckbyhuset
Anmälan: HT 24

Välkommen till MålRaket

Är det dags att ta klassen till nya höjder och samtidigt främja en positiv och framgångsrik gemenskap? Upptäck MålRaket, lekprojektet som är skapat för klasser i år F-6, där lek blir en kraftfull motor för att nå gemensamma mål!

MålRaket tar leken till en ny nivå genom att integrera lösningsskapande i varje aktivitet. Varje lek blir ett verktyg för att stärka problemlösningsförmågan och skapa en positiv inställning till gemensamma utmaningar.

Alla aktiviteter och verktyg i MålRaket är utformade för att integreras i skoldagen och tar minimalt med tid från övrig undervisning

Under träffen kommer vi presentera flera konkreta verktyg som du kan använda för att hjälpa din klass vidare i sin utveckling. Alla verktyg bygger på Self-determination theory och syftar till att skapa en känsla av ”jag kan, jag vill och jag vågar” hos eleverna. MålRaket hjälper även till att bygga en känsla av samhörighet i gruppen där varje individ blir en viktig del i klassen välmående.


Stöd och support

Behöver du ett Lösningsfokuserat coachande samtal eller stöd i ditt arbete med individ eller grupp? Under hösten har du möjlighet att få detta av oss online när det passar dig.

Vad du kan förvänta dig?
Vi använder Lösningsfokuserade samtalsverktyg och förhållningssätt vilket innebär att vi snarare ställer frågor som hjälper dig hitta ditt nästa steg istället för att komma med pekpinnar. Utgångspunkten är att du är experten i ditt klassrum och vår uppgift är att hjälpa dig hitta dina framgångsfaktorer baserat på vad du gjort tidigare som har fungerat i liknande situationer.

För dig som gått en utbildning i Lösningsfokus och vill utveckla ditt arbete erbjuder vi även stöd där du tillsammans med oss kan bygga din plan och dina strategier för hur du vill att det ska se ut i ditt klassrum.

Hur och När
Detta startar med ett inledande möte där vi tittar på möjligt upplägg och genomförande utifrån dina tankar och behov