Webinarie #17 Betalar vindkraften korrekta nätavgifter till nätbolagen?

Tid 2024-09-02 14:0015:00
Standardbiljett
 

September månads webinarie har fokus på nätavgifter. Öka dina kunskaper om detta måndag 2 september kl. 14-15

Sofia Hagelqvist – som arbetar med bland annat EU-och konkurrensrätt vid advokatbyrån Gernandt & Danielsson - inleder med att under webinariets första 20 – 25 min redogöra för hur EUs elmarknadsdirektiv styr hur Elmarknadsinspektionen fastställer elnätsbolagens intäktramar samt hur bolagen sedan (utifrån intäktsramen) beräknar vilka elnätstariffer som de tar ut från sina nätkunder, särskilt ur ett elproducentperspektiv.

Därefter kommer Per Knudsen från Gotlands Vindelproducenter GVP att redogöra för den anmälan GVP gjort till Energimarknadsinspektionen avseende nätbolagen GEAB och Vattenfalls metod att beräkna nät tariffer för vindelproducenter. GVP anser att dessa nätbolag räknar ordentligt fel. Per Knudsen har lång erfarenhet som elverks- och elnätschef. Efter Pers redogörelse finns tid för frågor till de bägge föredragshållarna.

En länk till webinariet skickas ut innan webinariet startar