Värme- och kyladagen

Arrangör Termo Innovation
Tid 2024-11-13 09:0017:00
Plats Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm
Värme- och kyladagen
 

Energimyndighetens forskningsprogram Termo arrangerar heldagskonferensen Värme- och kyladagen. Under dagen kommer resultat från forskningsprojekt både inom och utom Termo att presenteras, liksom nya projekt från Termos programförlängning varvat med externa talare.


Antalet platser är begränsat. Besked om deltagande ges i god tid innan konferensen. Konferensen vänder sig i första hand till forskare och yrkesverksamma inom värme- och kylaområdet.