Hallstavik

Arrangör Svenska Motorvagnsklubben
Tid 2024-09-28 09:0019:02
Plats Stockholm-Uppsala -Hallstavik
Medlem
1075 kr
Icke medlem
1175 kr
Medföljande familjemedlem
750 kr
Medföljande barn 7-16 år
375 kr

Lördagen den 28 september arrangerar vi en resa till Hallstavik. Ta chansen och följ med på godsbanan mellan Örbyhus och Hallstavik, där vi passerar bland annat Dannemora, Gimo och Hargshamn.