ClearSight Grundkurs

Arrangör Svensk Planglasförening, Glasbranschföreningen, Balkongföreningen
Tid 2024-10-23 09:302024-10-24 16:00
ClearSight Grundkurs
 

Inbjudan till ClearSight – 

Grundutbildning och köp av programlicens

 

Programmet är avsett för att bestämma planglas hållfasthet vid olika laster och infästningar.

För att erhålla en programlicens av ClearSight måste användaren (obligatoriskt) gå två kursdagar, en dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande kunskap om dimensionering. Utbildningstillfället avslutas med en enklare examinering. Kent Persson, konstruktör av programmet, kommer att vara huvudlärare under utbildningsdagarna. 

 

Utöver glasberäkningsprogrammet, ClearSight, ingår också ett hjälpprogram, ClearLoad för beräkning av laster och lastkombinationer. Fredrik Hall Johansson, kommer att svara för lärarinsatsen vad gäller ClearLoad. Utbildningsdagarna görs i samverkan, Svensk Planglasförening, Balkongföreningen och Glasbranschföreningen.

 

Målgrupp

Personer med goda kunskaper om planglas och om dimensioneringsfrågor.

 

Syfte

Att ge deltagarna ett unikt verktyg för och kunskaper om dimensionering av glas.

 

Kursavgift

2 kursdagar 9 750 SEK exkl moms.

 

I avgiften ingår en licens av beräkningsprogrammet, ClearSight samt hjälpprogrammet ClearLoad och kurskostnad inkl. lunch. Utöver kursavgift tillkommer kostnader för ev. logi.

 

Kurslängd, 2 dagar

Dag 1, startar kl.09.30 samling gemensam fika.

 

Dag 2 startar kl.08.30 och avslutas ca kl.16.00.

 

Kurstillfälle

23 - 24 oktober Jönköping 

 

Kursanmälan

Anmälan senast den 23 september

 

Av- och ombokningsregler

  • Bokning till kursen är bindande. Fri avbokning fram till den 23/9.

  • Vid avbokning senare än 2 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.

  • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.

  • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glascentrum bytet!

  • Glascentrum förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 26/9.

  • Vid inställd kurs står Glascentrum inte för kostnader för bokade resor och hotell.