GodaHus fokusområde Energieffektivisering - "Bevara och spara" före "konsumera och utrangera" - För ett Hållbart Växjö 2030

Arrangör GodaHus
Tid 2024-05-29 09:0011:00
Plats Teams alt. på plats i Växjö
Standardbiljett
 

"Bevara och spara" före "konsumera och utrangera - För ett Hållbart Växjö 2030"


Onsdag den 29 maj, kl.9-11

Vi har bjudit in Certifierad passivhusexpert och energisamordnare, Simone Kreutzer Wesslund, att ta upp möjligheter att tillämpa Passivhus byggteknik för både nyproduktion och energirenovering av befintliga bestånd för att bemöta dagens utmaning mot ett både hållbart och energieffektivt byggande. Vi kommer även att ta upp diskussioner om hur Passivhus kunde bidra till det kommunala strategier inom hållbart byggande.

Man kan delta via både Teams eller på plats i Växjö.