Så kan AI skapa kundnytta för el- och värmeföretag

Arrangör Energiforsks Värmekluster
Tid 2024-05-28 08:3009:15
Plats Teams.
Anmälan, medlem
 
Anmälan icke-medlem
625 kr

Biljetterna är inte återbetalningsbara.