Gemenskap, mod och framtidstro - en konferens om folkbildning och demokrati

Arrangör Västmanlands länsbildningsförbund, Örebro läns bildningsförbund och ViMåstePrata
Tid 2024-10-03 09:3015:30
Plats Medborgarhuset , Arrboga
Standardbiljett
 

Folkbildning och demokrati går hand i hand. Folkbildningen utgör infrastruktur för bildning, kultur och vardagsdemokrati i cirklar, föreningsstöd, föreläsningar, föreställningar och mycket annat. Genom folkbildningen får fler vägar in i samhället. Hur kan vi använda folkbildningen för att stärka demokratin idag, när resurserna till folkbildningen och demokratin i världen krymper? Hur kan vi som verkar inom folkbildningen stötta varandra och våga? För att nå dem som behöver oss mest. 

Denna dag handlar om gemenskap, mod och framtidstro för demokratin med folkbildningen som verktyg. 

Programmet uppdateras löpande

9.30 Fika med kulturinslag

10.00 Hej och välkommen!

  • Incheckning med dialog, ViMåstePrata håller i detta med dialogkorten

  • Lyft demokratin! Samtal och workshop med Jan Scherman, upphovsperson till filmen Make Democracy Great Again.

12.00 Lunch

  • Folkbildningens omvärld - vad händer på demokratiområdet? Demokrativillkor och demokratiuppdrag. Dragning av David Samuelsson och grupparbete med ViMåstePrata.

  • Kaffe med folkbildning

  • Hur går vi framåt för folkbildning och demokrati i våra regioner? Panelsamtal

  • Avslutande ord.

15.30 Slut