Kolkrediter i lantbruket

Arrangör Agro Sörmland
Tid 2024-06-11 11:0012:00
Plats Digitalt, Online
Standardbiljett
 

Välkommen till en timmes webbinarium om Kolkrediter i lantbruket.

Tisdag 11 juni kl. 11.00–12.00
Länk skickas till din e-postadress några dagar innan webbinariet.

Kan kolkrediter bli en attraktiv intäktskälla för lantbruket?

Kolkrediter innebär att inlagring av koldioxid ökar och saluförs på marknaden. Det ökade upptaget och inlagringen av kol kan ske i levande biomassa, dött organiskt material eller jord. Intäkterna kan komma från privata och offentliga aktörer som söker sätt att reducera sina egna utsläpp och kan med kolkrediter hitta kostnadseffektiva lösningar.

Vad kännetecknar kolkrediter? Hur kan kolkredit bli en grön affärsmodell attraktiv för lantbrukare och skogsägare? Vilka är de affärsmässiga riskerna? Vem bär ansvaret om inte kolet stannar i marken/grödan?

Mer information om programmet på Agro Sörmlands hemsida.