Tillgängliga författarbesök

Arrangör Författarcentrum Väst
Tid 2024-05-29 17:0019:00
Plats Författarcentrum Västs lokal på Fjällgatan 29, Göteborg
Kompetenskväll
 

När vi är på besök på skolor, bibliotek eller andra verksamheter möter vi barn och unga med olika funktionalitet.
Hur kan vi möta dessa förutsättningar och göra våra besök mer tillgängliga och inkluderande för fler?

Vi har bjudit in tillgänglighetskonsulent Tina Weidelt från Kulturförvaltningen VGR. Hon kommer att gå genom vad tillgänglighet är, vilka områden och begrepp det finns, samt ge oss konkreta tips och verktyg för hur vi kan utveckla och förbättra författarbesök så att de blir mer tillgängliga för barn och unga med olika svårigheter. Konsulenten Katarina Larson kommer att presentera ett inspirationsmaterial kring tillgänglighet från projektet Sommarboken. Det kommer även att finnas tid för frågor.