Psykisk hälsa - livets viktigaste ämne

Arrangör Hästen i sydöstra Skåne
Tid 2024-06-02 14:0016:30
Plats Ystad Ridklubb, Bredastensvägen 51, Ystad
Psykisk Hälsa
120 kr

Psykisk hälsa - livets viktigaste ämne 

Föreläsningen önskar ge en grundutbildning i psykisk hälsa. Med betoning på att förstå hur  den psykiska hälsan innehåller såväl psykiskt välmående som ohälsa, ljus och mörker. Tack vare att våra förfäder lyckades hitta den bästa maten och springa från det hungrigaste lejonet så har vi överlevt fram till idag. En sensitivitet för överlevnad som i dagens moderna samhälle paradoxalt nog ibland sätter krokben för oss. 


Vi kan inte styra vår omvärld men vi kan påverka hur vi reagerar på och agerar i den. Det är utifrån den synvinkeln som Helena tar sig an det här ämnet. ”Min ambition är att rusta individen och medmänniskan. Så att vi utifrån den personligheten vi är, de relationer vi har och de miljöer vi vistas i, ska veta vilja och våga göra det vi behöver när situationen kräver”, Helena.


INTEGRERAD WORKSHOP 

Föreläsningen integreras med en workshop där vi använder oss av innehållet in i den egna personen, vardagen och verksamheten. Tanken är att utrusta deltagarna med konkreta verktyg. Hands-on i hur vi kan värna om vårt psykiska välmående men också hantera psykisk ohälsa hos såväl oss själva som vår omgivning. Individuella arbeten varvas med gruppövningar.