Majloppis

Arrangör Färgfabriken Evenemang
Tid 2024-05-26 11:0016:00
Plats Färgfabriken, Smedjan Lövholmsbrinken 1, 117 43 Stockholm, Stockholm
Loppisbord
400 kr
Loppisbord med klädställning
600 kr
Extra klädställning (kan endast bokas om du redan har ett bord)
200 kr
Loppisbord utomhus
400 kr

Boka ditt bord på Marsloppisen här!

(find info in English below)

OBS: DET ÄR VIKTIGT ATT LÄSA ALL INFORMATION NEDAN INNAN DU BOKAR!

Loppis i Smedjan

Söndag den 26 maj är det säsongsavslutning för Färgfabriken Loppis! Vi avslutar på bästa vis med loppis inne i och förhoppningsvis utanför Smedjan som delar gård med Färgfabriken. På gården grill och fika och dryck från Containerbaren. Loppisen rymmer ca 27 försäljare. Klädställning kan hyras av oss eller möjlighet finns att ta med 1 egen klädställning men då behöver vi få besked om detta i förväg så att vi kan göra plats.

Vad kan du sälja?

Det går bra att sälja det mesta; kläder, husgeråd, möbler, leksaker, böcker, skivor, växter mm. Du får inte sälja dryck, mat, kaffe eller annat som kan intas på plats.

Praktisk info:
Borden är 180 * 80 cm, klassiska fällbord i trä. Vi rekommenderar att du tar med en duk att lägga under dina produkter, eftersom borden inte alltid är så snygga.

Hyr du en klädställning av oss ingår det ca 20 galgar. Det ingår självklart även stolar.

Vi öppnar för säljare kl 9.30. Loppisen når du från gården nedför gränden.

Loppisen drar igång 11.00. Om du inte har kommit senast 10.30 riskerar du att förlora ditt bord. Vi möblerar upp alla bord i förväg och markerar med säljarnas namn. När du kommer fram är det bara att hitta ditt bord och börja packa upp. Flytta INTE bord eller klädställningar.

Det är INTE tillåtet att lämna något kvar hos oss. Alla ska ha packat ihop och lämnat området senast 17.00.

Tänk på att det är bra att ta med sig mycket växel. Om du har tillgång till Izettle eller Swish kan du även ta kontantfri betalning. Säljer du ömtåliga saker kan det vara bra att ta med tidningar för förpackning.

Parkering:
Färgfabriken har ett mindre antal parkeringsplatser på gården som är till för våra besökare. Det finns betalparkering längst med gatorna och en stor parkeringsplats ca 200 m bort.

Avbokning:
Ingen återbetalning av anmälningsavgift vid förhinder men vi låter gärna ditt bord kvarstå till annan loppis.

Har du andra frågor; mejla loppis@fargfabrikenevenemang.se så svarar vi så fort vi kan!

VÄLKOMMEN!


Book your table at Färgfabrikens Loppis here!


NOTE: IT IS IMPORTANT TO READ ALL THE INFORMATION BELOW BEFORE BOOKING.

Loppis in Färgfabriken's penthouse


Sunday 26 May is the season finale for Färgfabriken Loppis! We end in the best way with a flea market inside and hopefully outside Smedjan, which is connected to Färgfabriken. Food from the grill and coffee and drinks from the Container bar. The fleamarket houses about 27 vendors. Clothes racks can be rented from us or there is the option of bringing 1 own clothes rack, but then we need to be informed about this in advance so that we can make room.


What can you sell?

It is fine to sell most things as long as they are flea market items and at flea market prices. You may not sell drinks, food, coffee or anything else that can be consumed on site.


Practical info:
You can book 1-2 tables "Loppisbord", or 1-2 tables with clothing racks "Loppisbord med klädställning" .The tables are 180 * 80 cm, classic wooden folding tables. We recommend that you bring a tablecloth to put under your products, as the tables are not always so nice looking.


If you rent a clothing rack from us, it has about 20 hangers. Chairs are also included.


We open for exhibitors at 9.30. You find the entrance from the lower yard.


The Loppis opens at 11 am. If you have not arrived by 10.30 am you risk losing your table. 

We set up all tables in advance and mark with the sellers' names. 

When you arrive, just find your table and start unpacking. Do NOT move tables or racks.


It is NOT allowed to leave any rubbish with us. Everyone must have packed up and left the area no later than 5 pm.


Keep in mind that it is good to bring a lot of change. You can also charge with the clever service Izettle or the app Swish. If you sell fragile things, it may be a good idea to bring newspapers for packaging.


Cancellation:

No refund of entry fee in case of cancellation, but we are happy to let your table remain for another fleamarket.


Parking:

The parking spaces outside Färgfabriken are mainly intended for our visitors. There is a large car park about 200 m further down the street.


Do you have other questions; email loppis@fargfabrikenevenemang.se and we will respond as soon as we can!


WELCOME!