Crash course i jämlikhetsdata

Arrangör Team statistik för jämlikhet
Plats Länk skickas inför utbildningen, Online
1: Att utveckla arbetsplats och verksamhet
500 kr + Moms
2: Att studera samhälle och omvärld
500 kr + Moms
Båda utbildningarna
750 kr + Moms

Crash course i jämlikhetsdata

Vill du bli bättre på att använda statistik i ditt arbete för jämlikhet?


Team statistik för jämlikhet erbjuder nu två digitala “crash courses” där du får en introduktion till begrepp och till olika verktyg för att ta fram och använda statistik i ditt arbete för jämlikhet, inkludering och jämställdhet. Vi tar ett helhetsgrepp om mätandet och pekar på hur olika statistiska metoder kan användas för olika syften. Vi lyfter frågor om GDPR, om svårmätta grupper och om att förankra och skapa delaktighet i arbetet. 


Kursen finns i två versioner. Första timmen är ungefär densamma, medan timme två har olika inriktning. Du som vill gå båda kan välja att enbart delta vid timme två vid andra versionen. 


Är du redan kund hos någon av oss? Hör av dig så får du en liten rabatt! Vill du betala via faktura, ange följande koder: 

FAKTURA1: Arbetsplats och verksamhet

FAKTURA2: Samhälle och omvärld

FAKTURA12: Båda kurserna


1: Att utveckla arbetsplats och verksamhet

Tid: 28/5 kl 13-15


Innehåll:

 • Vad är statistik och varför är det användbart?

 • Introduktion till statistiskt tänkande och begrepp

 • Att ta fram medarbetar- eller medlemsundersökningar 

 • Kartlägga processer och arbetssätt

 • Effektmätning i verksamheten

 • Att analysera data2: Att studera samhälle och omvärld

Tid: 4/6 kl 13-15


Innehåll:

 • Vad är statistik och varför är det användbart?

 • Introduktion till statistiskt tänkande och begrepp

 • Att samla in och sammanställa statistik

 • Förankring och delaktighet - hur kan ni involvera målgruppen?

 • Att analysera data

 • Presentation och storytelling med statistik


Team statistik för jämlikhet består av Christina Ahlzén (Medida) och Charlotte Ovesson (Inclusive Insights). Vi hjälper dig att hitta rätt siffror för ditt syfte och att använda dem på ett sätt som synliggör och på sikt minskar ojämlikheterna i din verksamhet.