Dejta en verkSAMhet - Ekonomist bistånd - Västerås

Arrangör Samordningsförbundet Västmanland
Tid 2024-06-12 10:0010:45
Plats Digitalt via teams
Standardbiljett
 

Samordningsförbundet Västmanland arrangerar korta möten - ”Dejta en verkSAMhet” – med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder.

Dejterna vänder sig till Dig som arbetar med enskilda, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland och kommunerna i Västmanland samt brukarorganisationer. 

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som enskilda kan ansöka om i sin kommun om man har problem att försörja sig själv och sin familj. Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd genomför socialsekreterare en utredning och en planering hur enskilda ska nå egenförsörjning. Träffa socialsekreterare Jessica och Anna som berättar mera och hur Västerås Stad arbetar!


Varmt välkommen!
Ann, Anette och Beatrice
Samordningsförbundet Västmanland