Brandfarliga Heta Arbeten - Järpen 17/5

Arrangör Akuthjälpen
Tid 2024-05-17 09:0016:00
Plats Röjsmohallen Röjsmovägen 8 837 31 Järpen
Utbildning Brandfarliga Heta Arbeten
 Brandfarliga Heta Arbeten
Brandfarliga arbeten är alla arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning och därigenom kan orsaka brand. För att få utföra detta arbete måste du vara behörig och inneha ett giltigt certifikat. Alla inblandade – Tillståndsansvarige, Utförare och Brandvakten – ska därför genomgå utbildning för att få behörighet.

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för både dig som utför och för dig som ger tillstånd för tillfälliga brandfarliga arbeten. Ex svets, lödning, skärning, takarbeten, mm. Både den som är utförare och den som på företaget är brandskyddsansvarig samt beställare av arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har ett certifikat, det måste förnyas var femte år.

Denna utbildning ger dig certifikat för hett arbete.

Fika, Lunch, kurslitteratur och certifikat ingår.

Pris 2950 kr ex moms, faktureras till uppgiven adress.

Begränsat antal platser, bindande anmälan.


Vid avbokning 1-7 dagar innan kursstart debiterar vi 100% av kursavgiften.
Vid avbokning 8-14 dagar innan kursstart debiterar vi 50% av kursavgiften.
Vid uteblivet deltagande debiterar vi 100% av kursavgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid färre än 5 deltagare.