Tillsammans för demokrati

Arrangör Skånes studieförbund i samverkan och ViMåstePrata
Tid 2024-06-13 09:0016:00
Plats Eslövs medborgarhus, Eslöv
Tillsammans för demokrati
 

Studieförbunden utvecklar och bär demokrati i all verksamhet genom metoder, innehåll och samarbeten. Men hur ser vårt demokratiska handlingsutrymme ut? Vad anger de nya demokrativillkoren? Hur påverkar studieförbundens verksamhetsåtaganden? Når vi de som behöver mest? Och vad anger den regionala överenskommelsen? 

Dessa frågor och fler undersöker vi tillsammans under en heldag genom samtal, föreläsningar och praktiska övningar. 


Program (uppdateras löpande)

9.30 Mingel med fika och samtal
Hej och välkomna! Incheckning vid borden. Dialog i fokus.
Engagemang, organisering och aktivism – hur fångar vi upp alla som vill göra något och hur når vi dem som inte vill bli nådda? Niklas Hill, civilsamhällesforskare och Tatjana Ristovski, IKF Malmö
12.00 Lunch med praktiska övningar i kortformat
13.00 Demokrativillkor,  David Samuelsson, generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan 
Civilsamhället och folkbildningen – kraft för demokratin. Panelsamtal utifrån den regionala överenskommelsen nu och framåt. 
Kulturfika 
Handlingsplan – vi tar oss av utmaningarna i grupp och finner lösningar.
Avslutning  
16.00 Tack för idag 

Anmäl dig senast 7 juni.