Folkbildare - demokratibärare, men hur? Demokratikonferens, Falun 5 juni 2024

Arrangör Dalarnas Bildningsförbund och ViMåstePrata
Tid 2024-06-05 09:0016:00
Plats Kulturhuset tio14, Falun
Standardbiljett
 

Folkbildningen är och gör demokrati varje dag, i stort och smått. Idag tas demokratin ofta för given och ibland ifrågasätts den. Det ställer högre krav på folkbildningens demokratiarbete.  

Vad menar vi med demokrati egentligen? Hur ska vi tänka när vi ställs inför demokratiska dilemman i vår vardag? Hur är folkbildningens pedagogik ett stöd i demokratiska överväganden? Vilka gemensamma utgångspunkter har folkbildare från olika organisationer och vad särskiljer oss? Allt detta undersöker vi under en dag som avslutas med att vi hemensamt hyllar folkbildningen under rubriken #studieförbundensamlarsverige. 

Program (uppdateras löpande)
9.00 Kaffe, smörgås och några dikter 
9.30 Hej och välkommen! 
Lär känna varandra genom dialog eller annan kortare lära känna övning 
Folkbildningen och demokratin, vad sker i omvärlden? David Samuelsson 
Hylla mångfalden inom folkbildningen! Folkbildningens institutioners olika särart
Hur når vi ut? Vilka är bäst på att nå olika målgrupper? Hur samarbetar vi för att nå som många som möjligt när resurserna krymper? Workshop
Sammanfattande panelsamtal 
12.00 Lunch 
13.00 Föreläsning med demokrati i blickfånget, med demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat.
14.10 Slut på konferens
14.30 #studieförbundensamlarsverige med aktiviteter, samtal och fest på torget och runt om i stan.

16.00 Visning av filmen Make Demokracy Great Again. Allmänheten är välkommen. 

Anmäl dig senast 29 maj