Naturguidning Klövberget 27 maj

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2024-05-27 10:1514:30
Plats Klövberget
Naturguidning Klövberget 27 maj
 

Måndag 27 maj
Klövberget – förkastningsbrant med storslagen utsikt över Kalvfjärden
Medelsvår vandring i kuperad terräng
Vi vandrar på Klövbergets hällmarker på en förkastningsbrant med en storslagen utsikt över Kalvfjärden. På hällmarkerna växer mäktiga gamla grovstammiga tallar och i de fuktigare partierna finns en frodig granskog med lavklädda grenar. Via en vindlande trappa tar vi oss ner till Kalvfjärdens strand. Här möts vi av släta hällar och en frodig ädellövskog där myskmadran och sårläkan sprider sin väldoft.
4 – 4,5 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Trinntorp kl. 10.15 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan,
byte i Tyresö C).
Avslutning: Busshållplats Ällmora.