Frukostwebbinarium: Mål 2. Ingen hunger

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Sparbanken Syd
Tid 2024-05-30 09:0009:45
Plats Online, Malmö
Frukostwebbinarium: Mål 2. Ingen hunger
 

Webbinarieserien har tagits fram inom ramen för konceptet ”FN:s hållbarhetsmål: ett smörgåsbord för nya affärer” med utgångspunkt i Ystadmodellens fem steg. Vi fortsätter serien med fokus på det globala hållbarhetsmålet Ingen hunger, vilket kommer att vara det andra av totalt 17 webbinarier som kommer att behandla vart och ett av målen inom Agenda 2030.

Vi kommer att bjuda in företag som tidigare har deltagit i projektet för att dela med sig av sina framsteg sedan förra gången. De kommer att berätta om hur de aktivt följer upp målet, vilka mätmetoder de använder sig av och vilka hinder, utmaningar och möjligheter de ser inför framtiden. Dessutom kommer vi att ha en aktör på plats som kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med detta mål i Skåne, inklusive eventuell relevant lagstiftning och annan viktig information inom området.