Autistiskt bra liv - 04-14

Arrangör Serenas autDialog
Tid 2024-04-14 16:0017:30
Autistisk Dialog
225 kr

Autistiskt bra liv  - vad innebär det?

Välkommen till föredrag och samtal om autistiskt bra liv. 
Detta är del 1, i en föredragsserie. 
Serena gör en 45 minuter presentation. Efteråt finns möjligheter till samtal kring det som har tagits upp.

OBS om du har frågor mejla mig gärna på  autdialog@gmail.com