Att förstå strategi för välmående: Från koncept till handling

Arrangör Boost HR-Networking & Paul Flodin
Tid 2024-04-05 12:3016:00
Plats Centrala Göteborg , Göteborg
Att förstå strategi för välmående: Från koncept till handling
 

Vi välkomnar er till en exklusiv workshop ledd av Sally Jönsson (Boost HR-networking) och Paul Flodin. 🤍


Denna workshop kommer att guida deltagarna genom processen att förstå och implementera en strategi för välmående i deras team eller företag. 


Under den första timmen kommer vi att utforska de fyra pelarna av självledarskap och hur de kan tillämpas för att skapa en välmående-kultur och uppnå goda resultat. Vi kommer även att diskutera antifragilitet och dess betydelse för att övervinna utmaningar och växa som grupp. I den andra timmen kommer vi att arbeta tillsammans för att utforma konkreta lösningar genom brainstorming, prioritering och planering, som syftar till att stödja och rusta medarbetarna för att bidra till välmående-kulturen och uppnå företagets mål. 


Utöver Workshopen kommer vi att starta med en gemensam Boost-lunch där vi skapar energi inför Workshopen, dessutom avslutar vi med en AW där vi bjuder på bubbel och en slutlig diskussion. 🥂Den här workshopen riktar sig till dig som:


👉🏼 har funderat över hur du kan utveckla en starkare känsla av sammanhang och syfte inom ert team eller organisation. 


👉🏼 upplevt att det behövs tas konkreta steg för att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar på sin bästa nivå.


👉🏼 har sökt efter praktiska verktyg och strategier som kan främja välmående och samtidigt uppnå affärsmässiga framgångar.

Känns det bekant? Antalet platser är begränsade så se till att boka din plats idag! 🙌🏼


   

  Värde för deltagarna:

  1. Kulturell utveckling: Genom att delta i workshopen kommer du att få verktyg och insikter för att utveckla en välmående-kultur i ditt team eller företag, vilket kan öka trivseln och produktiviteten bland medarbetarna.

   

  2. Arbetssätt och effektivitet: Genom att implementera de föreslagna HR-strukturerna och åtgärderna kan du förbättra arbetssätten och effektiviteten inom organisationen, vilket kan leda till bättre prestanda och resultat.

   

  3. Värde för slutkunden: En välmående-kultur kan också ha en positiv effekt på kundupplevelsen genom att öka medarbetarnas engagemang och förmåga att leverera kvalitetstjänster eller produkter till slutkunden.

   

  4. Employer branding: Genom att visa engagemang för sina medarbetare och deras välmående kan du förbättra ditt arbetsgivarvarumärke och attrahera talanger som delar era värderingar och mål.

   

  5. Långsiktig hållbarhet: Genom att investera i välmående och kulturutveckling kan du skapa en långsiktig och hållbar grund för tillväxt och framgång, både internt och gentemot sina kunder och partners.

   

  Pris: 

  9800kr exkl moms. Totalt endast 10 platser! (betalning sker via faktura som skickas ut efter bokning)


  Datum, plats:

  12:e april, kl 12:30-16:00 - Centrala Göteborg.


  Agenda:


  📌 Boost-lunch 12:30-13:30

  📌 Del 1 kl 13:45-14:45

  📌 Paus 14:45-15:00

  📌 Del 2 kl 15:00-16:00

  📌 Följdfrågor, diskussioner & AW för dem som vill.

   
  Workshop: Att förstå strategi för välmående: Från koncept till handling

   

  Del 1: Förstå strategin för välmående

   

  1. Introduktion 

  • Presentera syftet med workshopen och betydelsen av att ha en välmående-strategi för teamet eller företaget.

   

  2. Genomgång av strategins DNA (30 min)

  • Förklara de fyra pelarna av självledarskap: Spirituell Intelligens (SQ), Emotionell Intelligens (EQ), Intellektuell Intelligens (IQ) och Fysisk Intelligens (BQ).
  • Diskutera hur dessa pelare är relevanta för att skapa en välmående-kultur och uppnå goda resultat.

   

  3. Identifiera teamets eller företagets värderingar och mål (15 min)

  • Genom interaktiva övningar och diskussioner, låt deltagarna identifiera och klargöra de värderingar som är viktiga för deras team eller företag.
  • Definiera mål som är kopplade till dessa värderingar och som strävar mot att skapa en välmående-kultur och uppnå goda resultat.

   

  4. Skapa förståelse för antifragilitet (15 min)

  • Förklara begreppet antifragilitet och hur det kan tillämpas på teamets eller företagets välmående.
  • Diskutera hur att vara antifragil kan bidra till att övervinna utmaningar och växa som grupp.

   

  Del 2: Utforma konkreta lösningar

   

  1. Reflektion (10 min)

  • Låt deltagarna reflektera över det som diskuterats under den första timmen och hur det relaterar till deras egen verksamhet.

   

  2. Brainstorming (30 min)

  • Genomföra en brainstorming-session där deltagarna kommer med idéer och förslag på konkreta HR-strukturer och åtgärder som kan stödja och rusta medarbetarna för att bidra till en välmående-kultur och uppnå goda resultat.
  • Fokusera på områden som rekrytering och urval, kompetensutveckling, arbetsmiljö och företagskultur.

   

  3. Prioritering och planering (30 min)

  • Låt deltagarna prioritera de bästa idéerna och planera hur de ska implementeras i sin verksamhet.
  • Diskutera resurser, tidsramar och ansvarsområden för varje åtgärd.

   

  4. Avslutande diskussion och åtgärdsplan (15 min)

  • Sammanfatta de viktigaste insikterna och besluten som gjorts under workshopen.
  • Skapa en åtgärdsplan med tydliga nästa steg för att implementera de beslutade åtgärderna och följa upp på deras effektivitet över tid.


  Vi ser fram emot att få träffa dig och tillsammans skapa framgång för dig personligen såväl som i ditt arbete. ☀️ 

  Frågor? Skicka ett mejl till: info@sallyjonsson.se


  Avbokning sker senast 2 veckor innan eventet äger rum. Ingen återbetalning ges om du inte har möjlighet att delta, däremot kan biljetten överlåtas. Vid avbokning, kontakta arrangörerna genom att mejla: info@sallyjonsson.se