Naturguidning: Fortet vid Gammelström

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2024-04-17 13:0016:00
Plats Gammelström
Fullbokad
Naturguidning Fortet vid Gammelström
 
Reserv Naturguidning Fortet vid Gammelström
 

ONSDAG 17 APRIL
Fortet vid Gammelström
Medelsvår guidning i stundtals kuperad terräng

Skogen på höjderna norr om Tyresö-Flaten är en liten
pärla med sina lavklädda tallhällar, hängande skägg- och
tagellavar, grovstammiga granar, hassellundar och smala,
vindlande stigar. På ett bergskrön sträcker sig ett gammalt
fort som ingick i korvlinjen, som uppfördes kring förra
sekelskiftet och var en del av Stockholms fasta försvar. På
sluttningarna ner mot Gammelström blommar blåsipporna
och vid strömmen porlar vattnet vidare mot Lillsjön och
Tyresö-Flaten.
Cirka 3 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 3 km.
Samling: Busshållplats Nyfors kl 13.00 (buss 873).
Avslutning: Samma plats.

OBS! Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se.