Demokrati i samtal och handling - Den samlade folkbildningen i Blekinge bjuder in till demokratikonferens

Arrangör Blekinge Läns Bildningsförbund och ViMåstePrata
Tid 2024-05-27 09:0016:00
Plats Karlskrona, Marinmuseum, Karlskrona
Standardbiljett
 

Vi lever i en omvälvande tid för världen, Europa, Sverige och för vår region. Blekinge är litet och närheten är stor. Det är vår styrka. Avstånden mellan de som fattar besluten och de som påverkas av dem är små. Genom att en stor del av de nya jobben finns i den militära industrin finns också närheten till oron i omvärlden. Oron påminner oss om att demokrati är fantastisk och skör på samma gång. Och vi måste erövra den igen varje dag.  

Folkbildningen är och gör demokrati varje dag, genom hur vi organiserar oss och genom våra metoder. Folkbildningen utgör infrastruktur för bildning, kultur och vardagsdemokrati i cirklar, föreningsstöd, föreläsningar, föreställningar och mycket annat. Genom folkbildningen får fler vägar in i samhället. Hur kan vi använda folkbildningen för att stärka demokratin i den tid vi lever och i framtiden? Det är temat för konferensen den 27 maj. Konferensen riktar sig till anställda i studieförbund (hela dagen) och till andra engagerade i demokratifrågor i Blekinge (förmiddagen). 

Förmiddagen är öppen för alla som är intresserade av demokratifrågor. Eftermiddagen är vikt för anställda på studieförbund