BDD-utbildning 2024

Arrangör OCD-föreningen Stockholm
Plats Zoom, Online
BDD-utbildning 7 mars
 
7/3 kl. 9-10
 
7/3 kl. 11-12
 
7/3 kl. 13-14
 
7/3 kl. 15-16
 
BDD-utbildning 8 mars
 
8/3 kl. 8-9
 
8/3 kl. 10-11
 
BDD-utbildning 11 mars
 
11/3 8-9
 
11/3 10-11
 
BDD-utbildning 13 mars
 
13/3 8-9
 
13/3 10-11
 
BDD-utbildning 14 mars
 
14/3 8-9
 
14/3 10-11
 
14/3 13-14
 
14/3 15-16
 
BDD-utbildning 15 mars
 
15/3 8-9
 
15/3 10-11
 
15/3 13-14
 
15/3 15-16
 
BDD-utbildning 18 mars
 
18/3 8-9
 
18/3 10-11
 
BDD-utbildning 21 mars
 
21/3 8-9
 
21/3 10-11
 
21/3 13-14
 
21/3 15-16
 
BDD-utbildning 22 mars
 
22/3 8-9
 
22/3 10-11
 
BDD-utbildning 25 mars
 
25/3 8-9
 
25/3 10-11
 
BDD-utbildning 26 mars
 
26/3 8-9
 
26/3 10-11
 
26/3 13-14
 
26/3 15-16
 
BDD-utbildning 27 mars
 
27/3 8-9
 
27/3 10-11
 
27/3 13-14
 
27/3 15-16
 
BDD-utbildning 28 mars
 
28/3 8-9
 
28/3 10-11
 
28/3 13-14
 
28/3 15-16
 
BDD-utbildningar 4 april
 
4/4 8-9
 
4/4 10-11
 
BDD-utbildning 5 april
 
5/4 8-9
 
5/4 10-11
 
BDD-utbildning 9 april
 
9/4 8-9
 
9/4 10-11
 
9/4 13-14
 
9/4 15-16
 
BDD-utbildning 10 april
 
10/4 8-9
 
10/4 10-11
 
BDD-utbildning 11 april
 
11/4 8-9
 
11/4 10-11
 
11/4 13-14
 
11/4 15-16
 
BDD-utbildning 15 april
 
15/4 8-9
 
15/4 10-11
 
15/4 13-14
 
15/4 15-16
 
BDD-utbildning 16 april
 
16/4 8-9
 
16/4 10-11
 
BDD-utbildning 17 april
 
17/4 8-9
 
17/4 10-11
 
17/4 13-14
 
17/4 15-16
 
BDD-utbildning 19 april
 
19/4 8-9
 
19/4 10-11
 
19/4 13-14
 
19/4 15-16
 
BDD-utbildning 22 april
 
22/4 8-9
 
22/4 10-11
 
BDD-utbildning 23 april
 
23/4 8-9
 
23/4 10-11
 
23/4 13-14
 
23/4 15-16
 
BDD-utbildning 24 april
 
24/4 8-9
 
24/4 10-11
 
BDD-utbildning 25 april
 
25/4 8-9
 
25/4 10-11
 
25/4 13-14
 
25/4 15-16
 
BDD-utbildning 26 april
 
26/4 8-9
 
26/4 10-11
 
26/4 13-14
 
26/4 15-16
 
BDD-utbildning 29 april
 
29/4 8-9
 
29/4 10-11
 

Utbildning om BDD riktad till skolor och ungdomsmottagningar


Utbildningen hålls via zoom, en anmälan görs per arbetslag (det finns ingen gräns för hur många personer från arbetslaget som kan delta). Ni får zoom-länk per mail ett par dagar innan föreläsningen.

I utbildningen ingår: 

-diagnos och behandling
-signaler att uppmärksamma
-bemötande och anpassningar
-utrymme för frågor och diskussion

Det är kostnadsfritt för skolor/ungdomsmottagningar inom Stockholm, för övriga landet tar vi ut ett självkostnadspris på 400 kronor per utbildningstillfälle. OBS! Om ni får förhinder behöver ni meddela oss på mailadress info@ocdstockholm.se annars behöver vi ta ut en avgift på 400 kronor. 

Markera först vilket datum och därefter vilken tid ni vill ha utbildningen!