Stöd till projektaktörer

Tid 2024-03-04 13:422025-02-28 13:42
Projektstöd
 

Region Norrbotten vill bidra till att fler projekt kan ta del av tillgängliga EU-medel och medfinansiering från regionen för projektsatsningar. Vi erbjuder därför stöd i finansieringsfrågor, projektkunskap och mobilisering till aktörer i Norrbotten som förbereder sig för att starta upp projekt.

Syftet är att stärka kapaciteten bland Norrbottens aktörer att ansöka om EU-medel och medfinansering från regionen samt att driva projekt i samverkan med utgångspunkt i regionala strategier och prioriteringar i EU-program som Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ och Interreg Aurora. Det handlar även om att utveckla projekt som bygger på en tydlig förändringslogik och som använder hållbarhet som hävstång för utveckling genom projektets alla faser.

I nästa steg får du fylla i ett formulär med information om det tänkta projektet avseende mål, målgrupper, önskad effekt, tidplan, tankar kring samverkansparter och finansiering samt vilken typ av stöd du har behov av. Utifrån detta kontaktar vi dig med ett förslag till nästa steg.