EDAY 2024 - Kommer resurserna att räcka till i omställningen?

Arrangör Region Östergötland, Cleantech Östergötland, Vreta Kluster, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland
Tid 2024-05-29 08:3016:00
Plats Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping, lokal: Musikalen...
Standardbiljett
 

Vi står inför en epokgörande omställningsresa där behovet av elektricitet förväntas fördubblas till 2035. Samtidigt står vi inför en tid där biobaserade resurser tar över rollen från fossila bränslen och där kompetensbristen hotar att bli en flaskhals för både privata och offentliga sektorer. Frågan är: kommer våra resurser att räcka till för denna omsvängning?

EDAY 2024 bjuder in dig till en djupdykning i denna frågeställning och utforskar de potentiella målkonflikter som kan uppstå när resurserna måste möta många olika behov.

Huvudtalare:

Gunnar Wetterberg, författare, samhällsdebattör och känd som vinnare av det populära programmet ”På spåret” (tillsammans med Parisa Amiri), presenterar under rubriken: "Med Oxenstierna och Polhem mot framtiden: Historiska lärdomar för omställningen", en insiktsfull analys av dagens samhällsutmaningar, och hur han genom sitt arbete kan belysa viktiga lärdomar från historien som kan vägleda oss genom dagens utmaningar.

Brita Hermelin, forskare vid Linköpings universitet, delar med sig av insikter från sin forskning "Omställning på riktigt - Att attrahera och mobilisera för industrietableringar: Lärdomar från Skellefteå". Hermelin är en ledande röst inom området och hennes erfarenheter kommer att ge oss konkreta insikter om hur verklig omställning kan uppnås.

Moderator Rebecka Hovenberg från 2050 Consulting kommer att guida oss genom diskussionerna och säkerställa att varje perspektiv får sin rättmätiga plats.

Deltagaravgift: Ordinarie pris 495 kr (exklusive moms), student 160 kr (exklusive moms). Lunch och fika ingår i deltagaravgiften.

Platsen för EDAY2024 är Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, och eventuella frågor besvaras av: Erik Gotborn, Region Östergötland, Vid frågor maila: erik.gotborn@regionostergotland.se eller ring på telefon: 010-103 92 76.

Anmäl dig nu och säkra din plats i omställningens epicentrum, varmt välkommen!