Årsstämma Hela Människan 22 april 2024

Arrangör Hela Människan
Tid 2024-04-22 18:3021:00
Plats Hela Människan Gröndalsvägen 20 B, Tumba, Tumba
Årsstämma Hela Människan 22 april 2024
 

Hela Människan håller sin årsstämma måndag 22 april kl. 18.30
i Hela Människans lokaler, Gröndalsvägen 20 B i Tumba.

Som huvudman skall ni utse ombud till årsstämman enligt bifogat stadgeutdrag. Huvudärendena är som vanligt redovisning av det gångna året samt val av styrelserepresentanter. Stämman är även öppen för alla andra intresserade. Det skulle glädja oss om fler än ombuden är med för att informera sig om det arbete som Hela Människan bedriver i våra tre kommuner. Informera gärna om årsstämman i kyrkornas gudstjänster och digitala kanaler. 

Vi ser gärna att ni anmäler era valda ombud till oss i förväg. Om ni även uppger e-post till respektive ombud kan vi skicka årsstämmohandlingar direkt till ombudet. Vi behöver ha namn och e-post senast 20 mars.

Om vi inte får e-postadresser skickas handlingarna till respektive huvudman som då själv ordnar att deras valda ombud får handlingarna. Enligt våra stadgar skall huvudmännen få årsstämmans handlingar senast tre veckor före stämman, dvs. senast 1 april.
Välkomna att fatta viktiga beslut om vårt gemensamma sociala/diakonala arbete bland de av våra medborgare som lever i något av vårt samhälles mest utsatta livssituationer!