Vill din förening vara en del av Nationaldagen?

Arrangör Upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun
Tid 2024-06-06 12:0015:00
Plats Skolparken, Enköping
Anmälan till Nationaldagen
 

Vill din förening vara en del av Nationaldagen?

Enköpings kommun arrangerar nationaldagsfirande i Skolparken i Enköping den 6 juni varje år. Under nationaldagen har föreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet och värva medlemmar.


DATUM:
 6 juni klockan 12:00 -15.00

Intresseanmälan och information: Anmäl dig som utställare senast den 15 april. Att delta är fritt, men antalet platser är begränsat. En intresseanmälan är inte en garanti för att du får en plats. I anmälan anger du föreningens namn, kontaktuppgifter och information om vilka aktiviteter ni planerar att genomföra. Vi tar kontakt med dig efter sista anmälningsdag.

Viktig information
Om ni får förhinder måste ni avanmäla er senast den 30 maj.
Till din utställningsyta ingår inte bord eller regnskydd.
Om du vill ha el till din plats tillhandahålls inte sladdar, såsom förlängningssladdar.

Efter nationaldagsfirandet ansvarar du för att återställa och städa utställningsområdet. Tomemballage och skräp tas om hand av dig.
Vi förbehåller oss rätten att placera utställare på den utställarplats där vi tycker att utställaren passar bäst. Kom ihåg att att du inte får ha bil eller annat transportmedel på området mellan klockan 11:30 -15:30.


Läs mer
:
 Nationaldagen – Enköpings kommun (enkoping.se)

Läs mer: Hitta parker – Enköpings kommun (enkoping.se)

Frågor? Kontakta forening@enkoping.se


I
nformation om hantering av dina personuppgifter
Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka uppdaterad information eller ändringar om dagen till dig som utställare. Vi samlar även in uppgifterna i syfte att kunna skicka ut en enkät till dig efter ditt deltagande på nationaldagen.

Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och kan komma att lämnas ut till den arrangör som kommunen anlitar för genomförandet av Nationaldagsfirandet. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Kommunstyrelsen. Du har rätt att invända mot personuppgifts-behandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter Kommunstyrelsen har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Länk till extern webbplatsenkoping.se/personuppgifter