Malmö Gallerihelg 2024

Arrangör Konstfrämjandet Skåne
Tid 2024-09-27 18:002024-09-29 17:00
Plats Malmö!, Malmö
Gallerier och utställningsrum
650 kr
Pop up
650 kr

MALMÖ GALLERIHELG 2024


Nu är det snart dags igen! Vi ser fram emot att möta er under detta års gallerihelg. 


Malmö Gallerihelg 2024 blir den 27-29 september. Vi har ändrat något i tiderna med utökade öppettider under fredagen, 18-23, och senarelagda öppettider, 13-17 lördag och söndag.


I år ber vi även samtliga utställare, även pop-up, att ha öppet under fredagen. Detta har tidigare ej varit obligatoriskt för pop-up. 


Ändringen i öppettider är med feedback från utställare och besökare i åtanke. 


Malmö Gallerihelg ligger alltid, fre-sön, den sista hela helgen i september varje år.  

TIDER

Gallerier: 27-29 september,  fre kl. 18-23 och lör-sön kl. 13-17. 

Dessa öppettider är obligatoriska för att medverka, men det är helt ok att ha öppet längre än så!

Utställningar kan som vanligt fortsatt pågå efter Gallerihelgen och all information på hemsidan ligger kvar året ut.


ANMÄLAN

Deltagaravgiften är 650 kronor och går oavkortat till att finansiera formgivning och tryck av det fysiska programbladet. Betalning sker i samband med anmälan och är bindande.

Det är många deltagare under Malmö Gallerihelg så för att undvika förvirring ange mailadressen till den person som kommer vara kontaktperson för ert utställningsrum, det är till den mailadressen ni kommer få all information från oss och genom den vi håller vidare kontakt.


KATEGORIER OCH KRITERIER FÖR UTSTÄLLARE


Om er verksamhet uppfyller nedan listade kriterier är ni välkomna med er anmälan till årets gallerihelg:

Kriterier för kategorin ”Gallerier/Utställningsrum”

  • Ett galleri eller en konstinstitution som driver årlig verksamhet i Malmö.
  • Galleriet gör under året utställningar med olika konstnärer.
  • Regelbundna öppettider för allmänheten.
  • Galleriet har en egen och uppdaterad hemsida eller sociala medier.

Kriterier för kategorin ”Pop-up”

  • En temporär konsthändelse eller utställning på en plats där det vanligtvis inte bedrivs en publik konstverksamhet.
  • Konsten presenteras separat som en utställning och har en tydlig plats i rummet (detta gäller de pop-up som ligger i relation till café, butik eller restaurang).
  • Vara en organiserad utställning med två eller fler konstnärer.

Är du en enskild konstnär som vill vara med, ber vi er att kontakta ett galleri som ni känner släktskap med alternativt gå samman med en grupp konstnärer för ett gemensamt pop-up initiativ.

– Gallerier som ställer ut en och samma konstnär/er året runt ska vara under kategorin ”Pop-up”, även om man har en årlig utställningsverksamhet.

– Konstfrämjandet förbehåller sig rätten att flytta ert utställningsrum till annan kategori om det inte uppfyller alla kraven för den kategori ni anmält.

För frågor, kontakta malmogallerihelg@konstframjandet.se, men glöm ej att de flesta svar på frågor går att hitta på vår hemsida: malmogallerihelg.se