Glasrådgivning del 2 Fysiskt

Arrangör Svensk Planglasförening
Tid 2024-09-26 08:3016:00
Plats Exakt plats meddelas i kallelsen, Jönköping
Digital Glasrådgivning del 2
 

Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion


VEM VÄNDER SIG KURSEN TILL?
Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I denna kurs får deltagaren en praktisk och mycket användbar introduktion till glasets alla tillämpningar. Vi har moderniserat kurserna i Glasrådgivning 1&2 så att fler kan tillgodogöra sig utbildningen. Från en mer teoretisk utgångspunkt är fokus nu på att övergripande utbilda och inspirera om möjligheterna med glas som material.

KURSMÅL
Syftet med kursen är att erbjuda en samlad teoretisk kunskap om planglas, planglasprodukter och dess tillämpning. Fokus kommer att ligga på funktionen och praktisk användning av glas.

KURSINNEHÅLL
Glasrådgivning Del 2 – Glas i funktion behandlar 8 olika avsnitt:

 Glas och byggregler
 Personsäkerhet
 Skyddsglas
 Glas och brand
 Ljudreduktion
 Solskydd
 Dimensionering
 Framtidens glas

Glasrådgivning del 2 en heldag. Kursen innehåller kursdokumentation, lektionsmaterial, lunch och fika.

KURSLEDARE
Fredrik Hall Johansson, Glascentrum
Anna-Lena Fransson, Glascentrum

KURSTILLFÄLLE
26 september start kl.09.00 till ca kl.16.00 vid start serveras fika mellan 08.30-09.00

ANMÄLAN
Senaste dag för anmälan 5 september.

KURSKOSTNAD
4 900 SEK/deltagare exkl.moms för medlemmar i SPF
6 500 SEK/deltagare exkl.moms för icke medlemmar