Teoretisk grundkurs Hållbar trädgårdsskötsel

Arrangör Linda Schilén
Plats Riddersviks Herrgård, Hässelby, Stockholm
Teoretisk grundkurs Hållbar trädgårdsskötsel
1995 kr

TRÄDGÅRDSKURS 17 MARS 2023
TEORETISK GRUNDKURS I HÅLLBAR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
I den teoretiska grundkursen Hållbar trädgårdsskötsel lär du dig grunderna inom trädgårdsskötsel som gör gott för både växter och miljö.  

Som trädgårdsmästare delar Linda med mig av sina erfarenheter och ger dig ”nycklarna” till en trädgård där både växter, mikroliv och odlare samverkar till en frisk trädgård.

Under en hel dag i mars anordnar jag den teoretiska kursen ”Hållbar trädgårdsskötsel” på vackra Riddersviks Herrgård i Stockholm. Under dagen fördjupar jag mig bland annat i grundläggande kunskap om skötsel av den gröna miljön, vikten av en god jordhälsa, gödsel, kompostering, nyplantering av perenner, buskar och träd samt korrekt beskärning, frösådd, hantering av ogräs, smart bevattning och förebyggande av skadedjursangrepp.  

Grundkursen Hållbar trädgårdsskötsel riktar sig till dig som är nybörjare eller hobbyodlare som vill fördjupa dina kunskaper vare sig du har en gammal trädgård eller ska anlägga en ny. Att förvalta en trädgård är ett ansvar gentemot miljön men också ekonomisk investering. De växter du planterar ska etablera sig och utvecklas på bästa vis. Korrekt skötsel är A och O för att trädgården ska bli en vacker, trivsam och levande plats.

Planerar du nya trädgårdsprojekt som du vill genomföra med ett lyckat resultat? Kanske har du investerat i en ny trädgårdsdesign som du nu ska sätta i verket eller är det dags att beskära den där förvildade häcken, förnya den igenvuxna rabatten eller vårda gräsmattan? Välkommen till grundkursen Hållbar trädgårdsskötsel. 

KURSINNEHÅLL:
Förmiddag 9.00-12.00
Jordhälsa – gödsel och kompostering

Beskärning – buskar och träd

Bevattning – bevattningssystem och täckodling

Eftermiddag 13.00 – 16.30
Arbeta rätt – trädgårdsredskap och ergonmi

Levande trädgård – sjukdomar, ogräs och biologiskbekämpning

Trädgårdskalendern – skötselplan av trädgården

Frågestund – frågor och svar

OM KURSEN
Datum: Söndagen 17 mars 2023

Tid: 9.00-16.30

Plats: Riddersviks Herrgård, Hässelby

Kursavgift: 1995kr

OM LINDA SCHILÉN
Linda Schilén är utbildad trädgårdsmästare och arbetar som trädgårdsexpert på TV4 Nyhetsmorgon, föreläsare och författare. På en ekologisk gård lever hon som hon lär med grönsaks och blomsterodlingar i samklang med djur och natur. Linda är en uppskattad föreläsare som delar med sig av sin kunskap på ett entusiasmerande och konkret sätt i ord och bild.  

AVBOKNING
Vid avbokning av kursplats följer vi Hallå Konsuments riktlinjer för fritids- och hobbykurser. Läs mer om villkoren här.

Speciella avbokningsregler gäller för företag och gruppbokningar. Vänligen meddela förhinder till Linda via sms på 070-412 02 80