Våga vara viktig vuxen - om relationer i förskolan

Arrangör SmåBarn i Lund
Plats Zoom, Online
Torsdag 11 april 14:00-17:30
1450 kr + Moms

Hjärnan utvecklas tidigt i livet och är oerhört känslig och formbar för just relationer. Under de första åren läggs grunden för den fortsatta utvecklingen, både vad gäller sinnen, motorik, samspel, språk och kognition. Många barn spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan – det ställer krav på relationerna de involveras i hos oss! Vad är viktigt att känna till för att skapa en relationellt välfungerande förskola på vetenskaplig grund för alla barn? 

 

I denna konferens ger fyra föreläsare sin syn på saken. Däremellan paneldiskussion i respektive ämne.


Den relationella hjärnan med Helena Lindfors
• Hjärnans utveckling och känslighet för stress
• Frisk och riskfaktorer i förskolan
• Pedagogens betydelse för barns utveckling av den relationella hjärnan


Anknytning och utforskande med Gunilla Niss
• Trygghetscirkeln visar vägen till både trygghet och självständighet
• Anknytningshierarkin – den finns i förskolan
• Skillnaden mellan trygg och otrygg anknytning

I relationer är känslorna centrala med Anna Hellberg Björklund
• Att utveckla förmågan att reglera och hantera känslor
• Pedagogen som samspelspartner
• Strategier för att främja barns känslomedvetenhet

 

Lekens relationella väsen med Margareta Öhman
• Känslan av lek
• Lek utvecklas i samspel
• Pedagogen som medlekare


Under kursen följer du föreläsarna ”live” via plattformen zoom.
Möjlighet ges till diskussion, frågor och interaktion. Information och personlig länk skickas ut via mail några dagar innan kursens datum. Kursen innehåller en paus på ca 15 minuter.

Sista anmälningsdag: 10 april

Avbokning: Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Föreläsare

Helena Lindfors är leg. förskollärare och diplomerad småbarnspedagog, föreläsare och kursledare för Småbarnspedagogutbildningen.

Gunilla Niss är leg. psykolog och har lång erfarenhet som förskole- och skolpsykolog. Hon arbetar numera som konsult och erbjuder utbildning och handledning inom förskola och skola.

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande. 

Margareta Öhman är leg. psykolog, familjeterapeut och författare. Via sitt konsultföretag erbjuder hon pedagogisk-psykologisk konsultation och handledning, föreläsningar och fortbildningsinsatser för både personal och föräldrar inom förskola och skola.