Möta kris och trauma hos barn i förskolan

Arrangör SmåBarn i Lund
Plats Zoom, Online
Onsdag 24 jan 17:00-20:00
995 kr + Moms

Förskolan är en arena där barn ges möjlighet till nära och förtroendefulla relationer. För barn som upplevt svåra saker kan tillgång till sådana relationer få särskilt avgörande positiva konsekvenser för den fortsatta utvecklingen och hälsan.


• Barns upplevelser av utsatthet och svåra påfrestningar
• Barns reaktioner på kris och trauma
• Hur kan vi känna igen kris och trauma i vardagen?
• Förskolans roll för läkning och återhämtning
• Organisera för en traumamedveten pedagogik
• Hur påverkas man som viktig vuxen av att möta barn i utsatthet? 


Under kursen följer du föreläsaren ”live” via plattformen zoom.
Möjlighet ges till diskussion, frågor och interaktion. Ett krav är därför att ha webbkameran på. Information och personlig länk skickas ut via mail några dagar innan kursens datum. Kursen innehåller en paus på ca 15 minuter.

Sista anmälningsdag: 22 jan

Avbokning: Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person eller användas vid annat kurstillfälle.

KursledareAnna Hellberg Björklund leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande. 

Ett samarbete mellan Förskolepsykologi & SmåBarn i Lund