Föreläsning - Kroppen klagar när själen lider 2.0 säg YES till livet

Arrangör Authentic Relations
Tid 2024-02-29 18:3020:15
Plats Hälsans hus.Fjällgatan 23B , Stockholm
Kroppen klagar när själen lider 2.0 säg YES till livet
333 kr

Veronica Durango - Kroppen klagar när själen lider 2.0. Säg ”YES” till livet.


En fantastisk föreläsning som både inspirerar och motiverar när Veronica talar om kraften av att ta makten över sitt själsliga, psykiska och fysiska liv. Hur skapar vi harmoni med dessa viktiga delar av vårt jag så vi kan leva, levandes?


Med hjälp av humor, mod och konkreta - använda tillvägagångssätt visar Veronica  hur du aktivt tränar upp din mentala styrka, släpper bagage, får fantastisk energi och blir kraftfull i dig själv. 


Insiktsfullt och modigt berättar Veronica om hur vår historia besitter viktig information.

Hur vi lägger puzzel för att läka sår och trauma. Vikten av att se sårbarheten som en styrka, om vad styrka egentligen innebär. Och om hur vi tränar oss i förlåtelse och får inre kraft för att skapa livet istället för att låta livet skapa oss. 


Veronica pratar också om vikten av att omfamna det förflutna, använda lärorna och leva medvetet och få momentum  

Veronica inspirerar till att leva livet levandes, säga YES till det så att kroppen kan sluta klaga.

Allt för att få ett mer  levande liv fyllt med kärlek, lekfullhet, kreativitet, medvetenhet, framgång och autenticitet. 


Denna föreläsning omfattar alla områden. 

Yrkeslivet, privatlivet, skolväsendet, lärare, elever, chefer mm.mm.


Hur kan vi vända våra tankar och vårt mindset och därmed uppleva kärlek, lycka, hälsa, harmoni och framgång? 


Kan vi göra detta enkelt?

Finns det forskning och hur viktig är den? Har mindsetet, kroppen och själen någon påverkan på vår psykiska hälsa? 


Intentionen med denna föreläsning är att varje deltagare ska lämna föreläsningen med konkreta tips, mer tillit, större hopp och en jäkla massa kraft.

Låt dig inspireras. Låt dig motiveras av Veronica användbara metoder och nycklar till att börja säga YES till livet och leva det levandes.


Er bokning är biljetten.


Arrangör

Authentic Relations /Veronica Durangp

www.veronicadurango.se


Avbokningsregler:


Avbokning kan ske 14 dagar innan föreläsning vid giltig anledning. Giltig anledning är till exempel: att bokarens, nära anhörig eller sällskap har drabbats av akut sjukdom eller dödsfall. Detta styrks med läkarintyg. i annat fall går det att skänka bokad biljett.


Vill du säga YES till livet?


Då ses vi den 29 februari i Stockholm