Främja psykisk hälsa i förskolan

Arrangör SmåBarn i Lund
Plats Zoom, Online
Tisdag 7 maj 17:00-20:00
995 kr + Moms

Många barn spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan – det ställer krav på vad de möter!

• Barn och stress – hur hanterar vi stress i våra verksamheter?
• Hur barnsyn och bemötande påverkar barns vardag
• Relationen som skyddsfaktor
• Arbeta hälsofrämjande med barns känslomedvetenhet
• Minska konflikter och utveckla ett tryggt klimat i barngruppen

Under kursen följer du föreläsaren ”live” via plattformen zoom.
Möjlighet ges till diskussion, frågor och interaktion. Ett krav är därför att ha webbkameran på. Information och länk skickas ut via mail några dagar innan kursens datum. Kursen innehåller en paus på ca 15 minuter.

Sista anmälningsdag: 3 maj

Avbokning: Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person eller användas vid annat kurstillfälle.

Kursledare: Anna Hellberg Björklund leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande. 

Ett samarbete mellan Förskolepsykologi & SmåBarn i Lund