Introduktion nyanställda - Krisarbete på skolorna

Plats Jupiter, Maria Park
Introduktion nyanställda - Krisarbete på skolorna 19/4-2024 kl. 13.30-16.00
 

Välkomna på Introduktion nyanställda. Denna gången är det skolpsykolog Annika Kylberg Johnsson som kommer att informera om krisarbetet på skolorna.


Kaffe finns i matsalen. Anmälan senast 2 dagar före utbildningen.


Välkomna!